Πρώτη ταξινόμιση Plantoys

Σχήματα,μεγέθη,χρώματα,μαθαίνει το παιδί να τα ξεχωρίζει ταξινομώντας τα κατά ομάδες.

23,00 €