Πλυντήριο με ήχους και κίνηση.

Πλυντήριο με ήχους και κίνηση όπως το αληθινό.Δουλεύει με μπαταρίες.

65,00 €