Πίνακας διπλός για μαρκαδόρο και κιμωλία Topbright

Περιέχει μαρκαδόρο νερού και κιμωλίες.Ξύλο και πλαστικό σθνδυασμένο αρμονικά.Δεν είναι διαθέσιμο.

30,00 €