Πάγκος εργασίας ,μεγάλος πλήρης Letoy van

Πάγκος εργασίας  μεγάλος πλήρης με πολλά εργαλεία για τις πρώτες δουλειές του μάστορα.

Διαστ.μήκ.50εκ,78εκύψ.,39εκβάθ.Υπάρχουν όλα τα εργαλεία που φαίνονται στην εικόνα.

149,50 €