Πάγκος εργασίας Letoy van

Πάγκος εργασίας με πολλά εργαλεία για τις πρώτες δουλειές του μάστορα.

Διαστ.μήκ.40εκ,51εκύψ.,27εκβάθ.

115,00 €