Ο λύκος και 3 γουρουνάκια(κουκλοθεάτρου)

Κούκλα κουκλοθεάτρου ο λύκος και τα 3 γουρουνάκια.Τα γουρουνάκια είναι δακτυλοκούκλες.

35,00 €