Μουσικό τύμπανο

Παράγει 3 νότες ξυλόφωνου,απαλοί ήχοι,και εξοικίωση του παιδιού με τα μουσικά όργανα.

23,50 €