Μεταλόφωνο με 8 τόνους Top bright

Ξύλο με πλαστικό συνδυασμένα αρμονικά.

20,00 €