Μαγνητικός πίνακας

Μαγνητικός πίνακας με γεωμετρικά ξύλινα σχήματα για να φτιάχνουμε εικόνες με αυτά.

Είναι και πίνακας ζωγραφικής με μαρκαδόρους.

36,00 €