Μαγνητικό σετ με γράμματα svoora

Σετ με μανητικά γράμματα και πίνακα συμβάλει στην εκμάθυνση των γραμμάτων και τον σχηματισμό λέξεων.

24,00 €