Κύβος προγραφικός ξύλινος

Αναπτύσει τις δεξιότητες των χεριών  και όλων των αισθήσεων,επιπροσθέτως έχει ενσωματομένο  ξυλόφωνο,πίνακα και αριθμητήριο.

65,00 €