Κύβος δραστηριοτήτων Letoyvan

Κύβος δραστηριοτήτων για ανάπτυξη δεξιοτήτων.των χεριών σε συνδυασμό με την κρίση τη μνήμη την όραση και άλλες αισθήσεις.Διαστ 14εκ.υψ.13εκ.πλ.13εκ.μηκ.Δεν ειναι διαθεσιμο. 

35,00 €