Δίσκος με φρούτα

Διαιρούμενα φρούτα κόβονται με ξύλινο χοντρό μαχαίρι και ενώνονται πάλι με βέλκτρο.

30,00 €