Αγελάδα δραστηριοτήτων

Διαστ.27εκ.υψ,Χ12Χ9.Μασητικό,κουδουνίστρα,καθρέπτης και υφάσματα διαφορετικής αφής συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αισθήσεων και των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού.

39,50 €