Σακκίδιο τροχήλατο δημοτικού Kalgav

Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού.Αφαιρείται ο μηχανισμός κύλησης πολύ εύκολα.

77,50 €