Σακκίδιο παιδ.στ.νηπειαγ.αλεπουδίτσα

Πάνινο σακκίδιο πολύ μαλακό και ελαφρύ,αδιάβροχο,Γερμανίας.

35,00 €