Σακκίδιο νηπειαγωγείου φαγητού αεροπλανάκι

Σακκίδιο παιδ.ικού σταθμ.και νηπειαγ.από πολυεστέρα πολύ ελαφρύ 700γραμμ.με πολύ διαθέσιμο χώρο για τα απαραίτητα.Διαθέσιμα σε ,γαλάζιο και ρόζ.

49,50 €