Ρομπότ Rover που κινείται 4Μ

Κατασκευή και κίνηση με μπατααρίες ή φωτοσυλλέκτη (περιέχεται).Δεν είναι διαθεσιμο. 

22,00 €