Πειράματα φυσικής,οπτικής,χημείας

25 πειράματα από τις τρείς επιστήμες ασφαλές για παιδιά με αναλυτικές ελληνικές οδηγίες.

33,00 €