Μικροσκόπιο και 30 πειράματα χημείας

Δύο σε ένα και μικροσκόπιο και χημεία,απλά πειράματα και ασφαλή.

45,00 €