Κατασκευή οχημάτων,με βίδες και κατσαβίδι Tronico Γερμανίας

600 κομμάτια,στοιχεία από μέταλλο βίδες και παξιμάδια από μέταλλο συνθέτουν διάφορα οχήματα.Τα παιδιά αναπτύσουν τις δεξιότητες τους δημιουργώντας κατασκευές οχημάτων.

34,00 €