Κατασκευή με μεταλλικά στοιχεία

Κατασκευή με 411 μεταλλικά στοιχείια(βίδες,παξιμάδια και άλλα)  15 διαφορετικά οχήματα.Δεν είναι διαθέσιμο.

34,00 €