Κατασκευές οχημάτων με ηλιακή ενέργεια

Κατασκευή 14 διαφορετικών οχημάτων που κινούνται με ηλιακή ενέργεια ή μια πηγή φωτός.Δεν είναι διαθέσιμο.

31,50 €