Κατασκευές οχημάτων με ηλιακή ενέργεια

Κατασκευή 14 διαφορετικών οχημάτων που κινούνται με ηλιακή ενέργεια ή μια πηγή φωτός

31,50 €