Ηλιακό σύστημα κατασκευή 4Μ

Τρισδιάστατη κατασκευή και ζωγραφική των πλανητών με ακρυλικά χρώματα.

15,00 €