Ηλεκτρικό πιάνο μπαταρ. ξύλινο 11/2 οκτάβα

88,00 €