Τα νησιά των δεινοσαύρων Smartgames Γαλλίας

80 διαφορετικές εκδοχές κατά σειρά δυσκολίας των δεινοσαύρων πάνω στα νησιά τους.

Αναπτύσσει την οπτική και χωρική αντίληψη,την επίλυση προβλημάτων και την ενδυνάμωση του IQ.

25,00 €