Μαγνητικό βιβλίο

Βιβλίο με μαγνητικό εσωτερικό πίνακα και μαγνητάκι γεωμ.σχήματα με τα οποία δημιουργούμε διάφορες εικόκες.

20,00 €