Κατασκευή συμπλέγματος γεφυρών με σωλήνες

Περέχονται μπίλιες που εκτελούν διαδρομές πάνω στις γέφυρες που φτιάχνουμε κάθε φορά.

36,00 €