Κατασκευή συγκροτημάτων

κατασκευή συγκροτημάτων,σπιτιών από χαρτόνι ανθεκτικό και βιοπλαστικές βάσεις στήριξης με δυνατότητα εναλλαγών στην δομή των κτιρίων και συνδυασμού των με άλλα μοντέλα της εταιρείας.

49,50 €