Κατασκευή οικίας με ζώο

Κατασκευή σπιτιού με ζώο και δένδρου από χαρτόνι ανθεκτικό και βιοπλαστικές βάσεις στήριξης χωρίς κόλλα.

29,50 €