κατασκευή οχημάτων με ξύλινα στοιχεία

Ξύλινες βίδες παξιμάδια και άλλα στοιχεία συνθέτουν ολοκληρωμένες κατασκευές συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του παιδιού.Περιέχει 40 κομμ.

48,00 €