κατασκευή οχημάτων με ξύλινα στοιχεία

Ξύλινες βίδες παξιμάδια και άλλα στοιχεία συνθέτουν ολοκληρωμένες κατασκευές συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του παιδιού.

40,00 €