Κατασκευές με μαγνήτες

Κατασκευές με μαγνητικούς ράβδους τις οποίες συνδέουν μεταλικές μπίλιες.

26,00 €