Ταξιδεύοντας στον κόσμο

Παίζοντας αποκτούμε μία αντίληψη της χώρας μας και των πόλεων και κομοπόλεων της και με ένα ευχάριστο και περιπετειώδη τρόπο αποκτούμε γενικές πληροφορίες για την ελλάδα.Περέχει 150 κάρτες πόλεων με τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους.Δεν είναι διαθέσιμο. 

18,00 €