Παγκόσμιος μανητικός χάρτης με τα ζώα της Γής

Ξύλινος μαγνητικός χάρτης με τα σημαντικά μνημεία ανά τον κόσμο και τα ζώα που ζούν σε κάθε ήπειρο.

45,00 €