Πάγκος εργασίας μεγάλος

Ξύλινος πάγκος εργασίας μεγάλος με εργαλεία για τις πρώτες κατασκευές.

49,50 €