Περπατούρα με δραστηριότητες δεξιοτήτων

Ξύλινη περπατούρα ,βοηθάει το παιδί στην ισσοροπία και στον συντονισμό των βημάτων του,περιλαμβάνει  ξύλινους κύβους σφηνώματα και δραστηριότητες που αναπτύσουν τις δεξιότητες των χεριών.

70,00 €