Πάνινοι κύβοι στοίβαξης

Μεγάλοι μαλακοί κύβοι με 6 διαφορετκές εικόνες κάθε κύβος.Τα παιδιά μαθαίνουν να στοιβάζουν να ξεχωρίζουν τις εικόνες και να κάνουν τα πρώτα πάζλ.

48,00 €