Καρουσέλ νοσταλγικό με μουσική και κίνηση

Διαστ,27εκ.υψ.Χ23εκ.Χ23εκ.  Έχει 8 διαφορετικές μελωδίες και 2 λειτουργίες.Κίνηση με μουσική και κίνηση χωρίς μουσική.Ηλεκτρικό με φώτα και παιδάκια πάνω στα άλογα.Δεν είναι διαθέσιμο.

124,00 €