Καρουσέλ με μουσική 28εκ.με αλογάκια

Κλασική μουσική με κίονηση,δουλεύει με μπαταρίες,έχει φωτάκια.

75,00 €