Καρουσέλ ηλεκτρικό με μουσικές,φωτάκια και περιστρ.κίνηση

Μπαίνει στην πρίζα.

130,00 €