Πυροσβεστικό με φώτα και ήχο πετάει νερό Bruder Γερμανίας

Διαστ.44εκ μήκος.Φως και ήχος πυροσβεστικής παίρνει νερό και το πετάει από τον σωλήνα του.Αναπτυσσόμενη σκάλα με περιστροφή της βάσης της.Δεν είναι διαθέσιμο.

54,00 €