Γερανός Bruder Γερμανίας

Δουλεύει χειροκίνητα και εκτελεί όλες τις λειτουργίες ενός αληθινού γερανού.

52,00 €