Γερανός Bruder Γερμανίας

Δουλεύει χειροκίνητα και εκτελεί όλες τις λειτουργίες ενός αληθινού γερανού.δεν είναι διαθέσιμο.

52,00 €